Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thời hạn cuối nhận tác phẩm tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đến hết ngày 31/7/2023
Ngày cập nhật 29/06/2023

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả, tác phẩm, sản phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và góp phần tăng cường quảng bá thành tựu phát triển của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thường trực Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX. Thời hạn cuối nhận tác phẩm tham gia Giải thưởng đến hết ngày 31/7/2023.

 

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Từ đó đến nay, qua chặng đường 8 năm, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã dần dần khẳng định mình trong hệ thống giải thưởng quốc gia.

Giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, Giải thưởng cần phản ánh đầy đủ sự đóng góp tích cực, hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại vào việc xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân và bạn bè quốc tế vào Việt Nam, huy động mọi nguồn lực từ bên ngoài, kết hợp với sức mạnh nội tại để phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2023.

Giải thưởng này không chỉ có đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ trong nước tham gia mà đối tượng dự thi có thể là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam. Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và sự phát triển năng động của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

 

PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.004.313
Truy cập hiện tại 1.017