Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Phủ Kyoto, Nhật Bản
Ngày cập nhật 08/04/2024

Tỉnh Thừa Thiên Huế và Phủ Kyoto, Nhật Bản bắt đầu mối quan hệ hợp tác hữu nghị từ ngày 22/11/2013. Từ đó đến nay, nhiều hoạt động hợp tác, chương trình giao lưu trên nhiều lĩnh vực đã được hai địa phương triển khai tích cực, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhằm tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với mục tiêu đem lại lợi ích chung và hướng đến các chương trình hợp tác trong tương lai trên các lĩnh vực giáo dục, bảo tồn di sản văn hóa, du lịch và hợp tác kinh tế, ngày 20/11/2023, tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thống đốc Phủ Kyoto đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền Phủ Kyoto, Nhật Bản.

Theo đó, trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi địa phương, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên, tỉnh Thừa Thiên Huế và Phủ Kyoto thống nhất sẽ:

1. Cùng phối hợp truyền thông nhằm xúc tiến hoạt động du học đến Kyoto và Huế. Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi giữa học sinh và sinh viên hai địa phương, cũng như giao lưu nhân dân, bao gồm các chương trình thực tập (internship) thông qua các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, doanh nghiệp …

2. Triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực trong mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các trường đại học tại Kyoto, nhằm góp phần phát triển du lịch và bảo tồn các di sản văn hóa tại Thừa Thiên Huế.

3. Hỗ trợ tổ chức giao lưu quốc tế, tổ chức hữu nghị nhân dân tham gia tích cực vào các chương trình giao lưu giữa hai địa phương nhằm mục đích tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai địa phương.

Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Kyoto, Nhật Bản ký ngày 19/3/2014./.

Phòng Hợp tác quốc tế
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.206.199
Truy cập hiện tại 2.493