Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức Stichting Oxfam Novib (Hà Lan) hỗ trợ triển khai phi dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của nhóm phụ nữ làm nghề ve chai tại thành phố Huế”
Ngày cập nhật 22/03/2024

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của nhóm phụ nữ làm nghề ve chai tại thành phố Huế” do tổ chức Stichting Oxfam Novib (Hà Lan) tài trợ.

Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm trong việc nhà của những thành viên khác trong gia đình với người phụ nữ. Các kết quả chính của dự án bao gồm: (i) Hỗ trợ về các dụng cụ làm việc và các kiến thức về bình đẳng giới cho 15 người phụ nữ làm nghề ve chai tham gia các hoạt động của Dự án; (ii) Thành lập Câu lạc bộ những người chồng chia sẻ việc nhà với vợ, chia sẻ và truyền tải những thông điệp mạnh mẽ về việc chia sẻ việc nhà.

Tổng vốn dự án là 443.950.000 đồng (tương đương 25.000 đô la Canada). Dự án được thực hiện đến ngày 31/7/2024. Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội (CSRD) sẽ là đơn vị tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định./.

Hình ảnh hoạt động của tổ chức Oxfam tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nguồn: Oxfam Việt Nam)

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.208.319
Truy cập hiện tại 3.990