Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ từ Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) năm 2023
Ngày cập nhật 07/02/2023
Hoạt động cấp học bổng của Sunflower Mission (Nguồn: LHCTCHN tỉnh)

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ chính thức phi dự án “Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2022 – 2023” do Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 213.250.000 VNĐ (Hai trăm mười ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), tương đương 9.013 USD (Chín nghìn, không trăm mười ba đô la Mỹ) từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để cấp học bổng cho 142 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2022 – 2023 tại phường Hương Hồ (thành phố Huế), xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) và xã Phong Thu (huyện Phong Điền), nhằm khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá, giỏi tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.206.003
Truy cập hiện tại 2.357