Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội tương trợ Việt Nam – Huế - Thụy Sỹ (AEVHS) tài trợ dự án bảo trợ và hỗ trợ hướng nghiệp cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Ngày cập nhật 31/01/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án “Bảo trợ và hướng nghiệp cho trẻ em tại Cơ sở bảo trợ trẻ em An Tây” do Hội tương trợ Việt Nam – Huế - Thụy Sỹ (AEVHS) tài trợ.

Tổng vốn khoản viện trợ là 4.254.225.000 VNĐ (tương đương 166.382 CHF) thông qua Cơ sở bảo trợ trẻ em An Tây. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hướng nghiệp, định hướng giáo dục dạy nghề để các em có thể tự lập sau khi hồi gia. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm Cơ sở bảo trợ trẻ em An Tây phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Hiệp hội Association d'Entraide Viet Nam Hue Suisse (AEVHS) là tổ chức phi chính phủ quốc tịch Thụy Sĩ, được Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký Hoạt động số 264/CNV-HĐ, có giá trị đến ngày 17/11/2023 để triển khai các chương trình trong lĩnh vực bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi)./.

 

Phòng HTQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.206.236
Truy cập hiện tại 2.511