Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại do tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ năm 2022
Ngày cập nhật 01/12/2022
Hoạt động hỗ trợ của tổ chức PALS (Nguồn: website tổ chức PALS)

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án “Chương trình học bổng phát triển Giáo dục và Kỹ năng tại Thừa Thiên Huế (gọi tắt là: SEEDS)” do tổ chức Vòng tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 1.797.520.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng), tương đương 74.896 USD (Bảy mươi bốn ngàn tám trăm chín mươi sáu đô la Mỹ), từ Tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ để hỗ trợ học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập; tư vấn các kỹ năng sống cần thiết, hướng dẫn kỹ năng học tiếng Anh qua mạng và truyền thông nâng cao nhận thức về việc bảo vệ bản thân trước các nguy cơ mua bán người cho các em tham gia dự án; hỗ trợ kinh phí cho một số học sinh xuất sắc, tiêu biểu tham gia trại hè và khóa học tiếng Anh nâng cao.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Hội Khuyến học tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.206.426
Truy cập hiện tại 2.627