Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 11/10/2022

Ngày 7/10/2022, thực hiện Kế hoạch công tác năm và được sự cho phép của Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 

   Ông Trần Công Phú – Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu chi đạo tại hội nghị

Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả đã đạt được về công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài cũng như nêu ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục. Hội nghị có sự tham dự của các cơ quan như: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và người lao động Việt Nam làm việc cho 17 văn phòng tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Công Phú – Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như Việt Nam chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác vận động ngân sách để triển khai hoạt động dự án tại địa phương. Mặc dầu vậy, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang thực hiện tốt công tác tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức PCPNN, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng đã đề nghị hội nghị thắng thắn trao đổi, chia sẻ thông tin có liên quan; đóng góp các ý kiến, đề xuất giúp tỉnh nắm bắt được những định hướng viện trợ của các tổ chức PCPNN trong thời gian đến, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, người lao động đã được cập nhật về những điểm mới trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ và một số nội dung bổ sung, sửa đổi trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Phần Hỏi & Đáp giữa người lao động và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đã diễn ra vô cùng sôi nổi, góp phần giúp người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài hiểu rõ hơn về các quyền lợi và trách nhiệm của mình; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua hội nghị, Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ cam kết tiếp tục đồng hành cùng người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn trong thời gian đến./.

 

 

 

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.662.673
Truy cập hiện tại 9.678