Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ xây dựng quy trình xử lý chất thải phù hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do JICA tài trợ
Ngày cập nhật 11/10/2022

Ngày 03 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ xây dựng quy trình xử lý chất thải phù hợp tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản (JESC).

 

(Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Môi trường tỉnh Fukuoka, Nhật Bản ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2018 - Ảnh: www.sxd.thuathienhue.gov.vn)

Dự án được nghiên cứu trên cơ sở kết quả hợp tác giữa Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Môi trường tỉnh Fukuoka, Nhật Bản sau thời gian ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 25/10/2018 về việc phối hợp thiết lập quy trình về xử lý chất thải theo phương pháp Fukuoka (phương pháp chôn lấp bán hiếu khí) tại khu xử lý chất thải rắn Hương Bình, thị xã Hương Trà, đồng thời triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức 3R cho người dân về phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh.

Tổng vốn viện trợ cho dự án trị giá 6.382.307.000 VNĐ (Sáu tỷ ba trăm tám mươi hai triệu ba trăm lẻ bảy ngàn đồng), tương đương 36.000.000 JPY (Ba mươi sáu triệu yên) là vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Trung tâm Vệ sinh môi trường Nhật Bản (JESC). Dự án được thực hiện tại Khu xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục tiêu nhằm hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, thiết lập các quy trình xử lý chôn lấp chất thải rắn thông thường hợp vệ sinh với tác động môi trường tối thiểu, từ phân loại và thu gom đến xử lý cuối cùng tại các bãi chôn lấp. Theo đó, thông qua dự án này, các cán bộ phụ trách và kỹ thuật viên của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) và các chuyên gia có liên quan đến việc vận dụng và quản lý duy trì bãi chôn lấp chất thải Hương Bình sẽ được hỗ trợ cung cấp các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để vận hành và quản lý duy trì bãi chôn lấp chất thải Hương Bình.

Sở Xây dựng được giao trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.694.684
Truy cập hiện tại 15.283