F:\F_Portal\sngv.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/12/2021

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam; ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 363/KH-UBND đẩy mạnh triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế lĩnh vực văn hóa: di sản, điện ảnh, lễ hội - Festival, thể dục thể thao, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, bản quyền... Tăng cường công tác giao lưu văn hóa hữu nghị các dân tộc dọc biên giới Việt Nam - Lào, tham gia phối hợp tổ chức các Liên hoan, giao lưu văn hóa với các nước có chung biên giới với Việt Nam do các tỉnh tổ chức. Tiếp nhận các đoàn các đoàn ngoại giao văn hóa; đồng thời, cử các đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Ngoài ra, Kế hoạch còn góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, chuyển đổi số, an toàn thông tin đối ngoại trong giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực và quốc tế thông qua các chương trình trao đổi văn hóa, các văn bản ký kết xuất nhập khẩu văn hóa phẩm...

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Tăng cường triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cụ thể ở các lĩnh vực điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội - Festival, bảo hộ bản quyền tác giả, các chương trình trao đổi văn hóa phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thúc đẩy phát triển chuyển đổi số ngành văn hóa, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh triển khai hoạt động văn hóa đối ngoại sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát và đẩy lùi; Xây dựng chủ trương, chính sách xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững về văn hóa; Tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh con người Huế, văn hóa Huế ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú thông qua các sự kiện như Ngày/Tuần Văn hóa, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam, các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, di sản văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, các môn thể thao dân tộc, kết hợp chặt chẽ với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hoạt động đối ngoại nhân dân như liên hoan/gặp gỡ hữu nghị nhân dân, phát huy các danh hiệu thế giới, giải thưởng khu vực và quốc tế, tôn vinh danh nhân, anh hùng dân tộc Việt Nam... Tranh thủ các sự kiện khu vực và quốc tế có quy mô, uy tín như Triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội Olympic, liên hoan phim quốc tế, hội chợ du lịch quốc tế, các sự kiện thể thao quốc tế lớn, hội chợ sách quốc tế... để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa Huế, xúc tiến điểm đến du lịch. Đẩy mạnh truyền thông, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số, mạng xã hội, trao đổi đoàn phóng viên, báo chí, hợp tác với các đoàn làm phim quốc tế; Tiếp nhận việc xây dựng các Trung tâm dạy tiếng nước ngoài trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương và các quy định hiện hành của Việt Nam; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu cao nhất, am hiểu văn hóa, luật pháp của các nước sở tại, có tác phong, kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy năng động, sáng tạo, thích ứng tốt với môi trường làm việc quốc tế vốn mang tính đa văn hóa, đồng thời không ngừng trau dồi, rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hóa của dân tộc”; Tiếp tục đẩy mạnh công tác văn hóa đối ngoại gắn kết chặt chẽ với cộng đồng Việt kiều Huế ở nước ngoài, góp phần gìn giữ, phát huy tiếng Việt, bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, thu hút nguồn lực chất lượng cao ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển bền vững của tỉnh; Tích cực triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp quốc gia và địa phương tại khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động giao lưu, giao thương thường xuyên, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới; Chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng hiệu quả hợp tác đa phương, phát huy hơn nữa vai trò của công tác văn hóa đối ngoại tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng như UNESCO, ASEAN, ASEM, IFACCA, WIPO...; Chủ động tiếp thu, giới thiệu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế có quy mô, uy tín; phát triển các thương hiệu festival quốc tế, sự kiện văn hóa - nghệ thuật, liên hoan phim quốc tế chất lượng cao mà là địa phương đăng cai tổ chức. Đồng thời, tổ chức tốt các kỳ Festival Huế, Festival nghề truyền thống Huế, và các hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, di sản, thể dục thể thao... Đẩy lùi hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực do mặt trái của toàn cầu hoá về văn hoá; đấu tranh, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, xuyên tạc trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.358.640
Truy cập hiện tại 1.797