Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Điện mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Ngày cập nhật 15/01/2021

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Điện mừng gửi Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, toàn văn Điện mừng như sau:

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng gửi đến các đồng chí và qua các đồng chí xin gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội.

Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng nhân dân Cách mạng Lào, làm cho vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu này có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp trọng đại này, xin chúc các đồng chí Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành công rực rỡ.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào liên tục phát triển.

Nguồn: Trang thông tin điện tử Ban Đối ngoại Trung ương  (bdntw.org.vn)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.156.896
Truy cập hiện tại 6.758