Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2021
Ngày cập nhật 31/12/2020
Lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020

Ngày 30/12/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2021. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 2.300 USD/người

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra mục tiêu phát triển của tỉnh là tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo và chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch ngành; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 7,4-8,4%; GRDP bình quân đầu người 2.300USD/người; vốn đầu tư toàn xã hội 26.500- 27.000 tỷ đồng; thu hút 20 dự án lớn với tổng vốn đăng ký 10.000 tỷ đồng; thu ngân sách 6.065 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6-7%; kim ngạch xuất khẩu 920 triệu USD; giải quyết việc làm cho 16.000 lao động…

Năm 2021, tỉnh đề ra 6 Chương trình trọng điểm gồm: Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế); Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao;  Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, Giám đốc các Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyền Giám đốc Sở Du lịch đã trình bày tóm tắt kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã phát biểu những ý kiến nhằm Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc phát triển KT-XH cũng như việc thực Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thảo luận đề xuất những giải pháp nhằm góp phần khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, phục hồi nền kinh tế, đảm bảo đời sống các tầng lớp dân cư, ổn định an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như công tác xúc tiến, thu hút đầu tư...

Chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nêu rõ, năm 2020 là một năm khó khăn, nhiều thiên tai, dịch bệnh đã cản trở sự phát triển của Tỉnh. Tuy nhiên, chúng ta đã nỗ lực phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP dương, đạt 2,06%, trong khi một số địa phương khác âm. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh đã nỗ lực, tranh thủ làm việc nhiều phiên với Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương ban hành nhiều văn bản tạo điều kiện thuận để thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương. Tình hình quốc phòng, an ninh, mặc dù dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nhưng đã giữ vững, tạo môi trường bình yên, ổn định hỗ trợ cho kinh tế phát triển.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong năm 2020 như một số sở, địa phương còn thụ động trong công việc. Công tác giải phóng mặt bằng chậm và nhiều dự án chậm triển khai...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 chúng ta phải đi nhanh hơn để bù cho năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhất là các dự án đang triển khai. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, số hóa, nâng cao sự phối hợp giữa các ngành, các cấp. Quan tâm tạo nguồn thu từ doanh nghiệp, đến năm 2025 phấn đấu tự cân đối ngân sách. Về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2021 là phải bảo vệ thành công Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử HĐND các cấp; đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường bình yên; quyết liệt phòng chống tội phạm, ma túy, tín dụng đen...

Để làm được điều này, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải đoàn kết, phát huy năng lực thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, các chương trình trọng điểm. UBND tỉnh, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Sẵn sàng với “Trạng thái mới”

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, thêm vào đó là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai bão lũ. Trong tỉnh mặc dù không có trường hợp mắc dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng nhưng dịch đã ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của các cấp, ngành, chúng ta đã cơ bản đẩy lùi đại dịch Covid-19, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra nhằm phục hồi nền kinh tế, ổn định an sinh xã hội, tập trung công tác cứu trợ người dân, trợ giúp khó khăn cho doanh nghiệp, các hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và đảm bảo đời sống các tầng lớp dân cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH  tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2021 là năm khởi động đầu nhiệm kỳ, với tinh thần là bù lại những điều chưa làm được trong năm 2020 do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, tỉnh cần tập trung nguồn lực, nỗ lực quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận cho đầu tư khôi phục và phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch bệnh; đồng thời, triển khai các nội dung quan trọng của Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 83 của Chính phủ và Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ vừa mới ban hành có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành bám sát các kế hoạch, giải pháp, các chỉ tiêu và các chương trình trọng điểm đã đặt ra; phải năng động, sáng tạo và sẵn sàng với "trạng thái mới" trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; nỗ lực để thu hút các nguồn lực để thúc đẩy đầu tư; xây dựng nền hành chính với phương châm: “thân thiện - phục vụ - hiện đại - hiệu quả”; tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng điểm.

Triển khai nhiệm vụ QP-AN năm 2021, UBND tỉnh đặt mục tiêu chủ động làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chủ động nắm chắc và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự từ cơ sở ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ. Tranh thủ thời tiết nắng ráo tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Dịp này, Hội nghị cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 14 cán bộ lãnh đạo tỉnh; UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020, đồng thời các khối thi đua cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4 trao tặng Kỷ niệm chương 
Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các  lãnh đạo tỉnh


Lãnh đạo tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Theo thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.156.896
Truy cập hiện tại 6.707