Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 29/05/2024

Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh đã kí ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

 

Đối tượng tham gia là CBCCVC đang công tác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại: Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể các cấp; các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.  

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã; được công bố kết quả và trao giải hàng tuần với mục đích: (i) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBCCVC trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về CCHC; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; (ii) Khuyến khích và tạo điều kiện cho CBCCVC tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tạo sự lan toả trong toàn thể CBCCVC trong hệ thống chính trị của tỉnh và Nhân dân về vai trò của công tác CCHC đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: (i) Giải thưởng tuần (mỗi tuần có 03 giải thưởng được trao cho các cá nhân): 01 giải Nhất trị giá 1.000.000 đồng, 01 giải Nhì trị giá 700.000 đồng, 01 giải Ba trị giá 500.000 đồng; (ii) Giải thưởng tập thể được chia theo khối (Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh; Khối cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện; Khối UBND cấp huyện; Khối cấp xã) và được trao cho các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm cao và đạt chất lượng bài thi tốt nhất, trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm, mỗi khối gồm: 01 giải nhất trị giá 2.000.000 đồng, 01 giải nhì trị giá 1.500.000 đồng/giải, 01 giải ba trị giá 1.000.000 đồng/giải; đối với khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có 02 giải gồm: 01 giải nhất trị giá 2.000.000 đồng, 01 giải nhì trị giá 1.500.000 đồng/giải.

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.206.027
Truy cập hiện tại 2.375