Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương
Ngày cập nhật 13/09/2018

Ngày 17 tháng 10 năm 2017, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNG  hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017. 

Toàn văn Thông tư trên có thể tham khảo tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.207.966
Truy cập hiện tại 3.793