Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 40 khoản viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm 2023
Ngày cập nhật 07/02/2024
Ảnh minh họa: Nguồn Liên hiệp các TCHN Việt Nam

Trong năm 2023, qua thống kê, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp nhận 41 dự án với tổng vốn cam kết viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là 3.989.439 USD (tương đương khoảng 92 tỷ đồng).

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục triển khai hiệu quả công tác vận động và sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Các dự án nêu trên chủ yếu được tập trung vào các lĩnh vực y tế, môi trường, giáo dục, nông nghiệp, giảm nghèo bền vững; phù hợp với định hướng chung của công tác vận động viện trợ của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Nhìn chung, trong năm 2023, các dự án được triển khai thực hiện từ nguồn viện trợ không hoàn lại nêu trên đã góp phần đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt các dự án phát triển tổng hợp nông thôn ở vùng sâu, vùng xa được triển khai trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ; góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức địa phương huyện, xã.../.

Phòng HTQT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.695.223
Truy cập hiện tại 15.699