Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức Adoptionscentrum (ACS-Thụy Điển) tài trợ dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Ngày cập nhật 28/06/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em dân tộc dễ bị tổn thương tại ba xã thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Adoptionscentrum (ACS-Thụy Điển) tài trợ.

Tổng vốn khoản viện trợ là 3.072.500.000 VNĐ (tương đương 1.229.000 SEK) thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Mục tiêu của dự án nhằm bảo vệ tốt hơn khỏi nguy cơ bị xâm hại, giảm thiểu nguy cơ bỏ học và quyền sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục (SKSS, SKTD) cho các trẻ em dân tộc thiểu số trong vùng dự án.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định hiện hành và phối hợp nhà tài trợ triển khai thực hiện đúng nội dung chương trình được phê duyệt./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.886.824
Truy cập hiện tại 3.795