Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Gần 12 tỷ đồng cho Chương trình Thành Phố Sạch, Đại Dương Xanh
Ngày cập nhật 03/04/2023

Ngày 27/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thành phố sạch, Đại dương xanh” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tetra Tech ARD (ARD, INC) – Hoa Kỳ.

Theo đó, nhằm thúc đẩy thực hành giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế (3R) và củng cố thị trường địa phương và khu vực cho nhựa tái chế; Thúc đẩy thay đổi hành vi và xã hội (TĐHVXH) đối với 3R và quản lý chất thải rắn bền vững (QLCTRBV); Nâng cao năng lực và quản trị hiệu quả các hệ thống QLCTRBV và tái chế,  Chương trình Thành Phố Sạch, Đại Dương Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Công ty Tetra Tech ARD (ARD, INC) tài trợ gồm các nội dung chính sau: Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình phân loại và tái chế rác tại nguồn; Triển khai mô hình phân loại rác tại hộ gia đình tại phường Phú Thượng; Xây dựng cơ sở tiền tái chế và tái chế rác thải nhựa và rác thải tái sử dụng; Tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực của các bên liên quan trong quản lý chất thải rắn tại địa phương cũng như cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật nhằm hỗ trợ thành phố thực hiện các mục tiêu quản lý chất thải rắn và rác thải nhựa trên địa bàn.

Dự án có tổng vốn: 11.160.000.000 VNĐ (Mười một tỷ, một trăm sáu triệu đồng chẵn); thời gian thực hiện: Năm 2023 – 8/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và thực hiện dự án theo quy định.

Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.809.133
Truy cập hiện tại 796