Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hợp tác quốc tế >> Viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2526/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2113/QĐ-UBND đề ngày 12/9/2023 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2254/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Hiệp...
Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1759 /QĐ-UBND về việc phê duyệt...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 phê...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn...
Ngày 16/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 569/QĐ-UBND về việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không...
Ngày 14/2/2023, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã có buổi làm việc với đoàn tổ chức PeaceTrees Việt Nam do Bà Mary...
Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.004.313
Truy cập hiện tại 51