Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hợp tác quốc tế >> Viện trợ phi chính phủ nước ngoài
          Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1178 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2024 phê duyệt...
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, Đồng chí Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc...
Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc phê duyệt...
      Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 06/2/2024 về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2667/QĐ-UBND khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3148 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 phê duyệt tiếp nhận...
Trong năm 2023, qua thống kê, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt tiếp nhận 41 dự án với tổng vốn cam kết viện trợ không...
Sáng 05/02/2024, Sở Ngoại vụ phối hợp Tổ chức cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ) đến thăm và trao tặng quà Tết cho...
Sáng 18/01/2024, tại thị xã Hương Thủy, Sở Ngoại vụ phối hợp Tổ chức cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ), Văn phòng...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 21.806.620
Truy cập hiện tại 20.022