Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo về nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và Nghiệp vụ chuyên ngành
Ngày cập nhật 01/08/2017

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017;

Ngày 25/7/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 của tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017, cụ thể như sau:

1. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung ( xem file đính kèm)

2. Tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành ( xem file đính kèm)

Sở Ngoại vụ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân biết, thực hiện.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.582.238
Truy cập hiện tại 9.634