Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Lịch công tác tuần
« Trước | Tuần thứ 13, năm 2020 | Sau »
NgàyLãnh đạoNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ hai
30/03/2020
Giám đốc
Trần Công Phú
08h30: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộHội trường tỉnh ủy
Giám đốc
Trần Công Phú
10h00: Hội ý Ban giám đốcVP Sở
Phó Giám Đốc
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
14h00: Hội nghị rút kinh nghiệm đại hổi điểm, đại hội thí điểm tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025Hội trường tầng 3 Đảng ủy Khối CQ-DN
Thứ ba
31/03/2020
Thứ tư
01/04/2020
Thứ năm
02/04/2020
Thứ sáu
03/04/2020
Thứ bảy
04/04/2020
Chủ nhật
05/04/2020
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.430.929
Truy cập hiện tại 34