Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/09/2019

Ngày 17/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2279 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh danh mục kêu gọi đầu tư và bổ sung thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế  năm 2019 và định hướng đến năm 2020.

 

Theo đó, thông tin kêu gọi đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại lô XH1, Khu C, Đô thị mới An Vân Dương đã được phê duyệt bổ sung vào Phụ lục kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 (Phụ lục danh mục và thông tin dự án đính kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh, UBND huyện Phú Vang và các cơ quan liên quan căn cứ thông tin dự án được phê duyệt, tổ chức kêu gọi các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu và thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày