Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/10/2018

Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo Quyết định này, nội dung và Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có:

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1.      

 Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam)

Thủ tục số 1

2.      

Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài)

Thủ tục số 2

3.      

Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tục số 3

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1807/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Ngoại vụ.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngoại vụ thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ được giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Truy cập vào địa chỉ website: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/thuathienhue/unit/00-09-h57/ReqId/a9d15afd để được hướng dẫn chi tiết về nội dung cụ thể từng thủ tục và làm các thủ tục hành chính thuộc Sở Ngoại vụ khi có nhu cầu.

(Văn phòng)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày