Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 
 
 
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại (FORSCE) tiền thân là Trung tâm Phục vụ các cơ quan nước ngoài (SCIO) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập ngày 05/4/1999 theo Quyết định số 674/1999/QĐ-UB (đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ Đối...
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.574.846
Truy cập hiện tại 3.666