Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 03/06/2022
Hoạt động cấp học bổng (Nguồn: LHCTCHN tỉnh)

Ngày 28 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án “Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi năm học 2021 – 2022” do Tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 217.150.000 VNĐ (Hai trăm mười bảy triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn), tương đương 9.386 USD (Chín nghìn, ba trăm tám mươi sáu đô la Mỹ) từ tổ chức Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế để cấp học bổng cho 143 học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi năm học 2021 – 2022 tại phường Hương Hồ (thành phố Huế), xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền) và xã Phong Thu (huyện Phong Điền), nhằm khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có học lực khá, giỏi tiếp tục nỗ lực rèn luyện, học tập.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.773.061
Truy cập hiện tại 10.749