Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Giving It Back to Kids-Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 03/06/2022
Hình ảnh minh hoạ máy lọc nước Sawyer mini

Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án “Chương trình tặng bộ lọc nước Sawyer mini cho hộ gia đình khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Hội Người khuyết tật, bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 575.000.000 VNĐ (Năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn), tương đương 25.000 USD (Hai mươi lăm nghìn đô la Mỹ) do tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Hội Người khuyết tật, bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế để trao tặng 500 bộ lọc nước Sawyer mini cho các hộ gia đình khó khăn, chưa có nguồn nước sạch, có con đang đi học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình khó khăn cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện Chương trình nước sạch cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Hội Người khuyết tật, bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.772.801
Truy cập hiện tại 10.608