Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 04/07/2022

Sáng ngày 23/6/2022, Chi Cục Kiểm lâm  đã phối hợp với Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tham dự Hội thảo có đại diện của các Sở, ban, ngành, các Khu bảo tồn, Hạt Kiểm lâm các huyện, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn, các tổ hợp tác Bảo tồn cộng đồng ở tại các xã/phường/thị trấn và các tổ chức liên quan khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Hội thảo lần này nhằm “đánh giá lại công tác thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó rút ra kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian đến thức đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Tại Hội thảo, TS.Hồ Đắc Thái Hoàng đã có bài trình bày báo cáo kết quả về hoạt động khảo sát tiền chiến dịch về nhu cầu tiêu thụ và mức độ nhận thức về pháp luật liên quan đến động vật hoang dã tại Thừa Thiên Huế. Kết quả đạt được cho thấy:

1. Các sản phẩm từ động vật hoang dã chủ yếu là thịt, tuy nhiên việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã chủ yếu sẽ giảm xuống do nguồn cung ngày càng hạn chế

2.  Đa số mọi người có nhận thức về pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã còn thấp.

Vì vậy, giải pháp đưa ra bao gồm: tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ động vật hoang dã; tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trong và ngoài nước về bảo vệ động vật hoang dã; phát tờ rơi, trao pa-nô áp-phích tuyên truyền,….

Một số hình ảnh tại Hội thảo

(Đại diện tổ chức CHANGE trình bày tại Hội thảo)

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động tại Hội thảo

(TS. Hồ Đắc Thái Hoàng trình bày về báo cáo kết quả hoạt động của dự án tại Hội thảo)

(Thảo luận tại Hội thảo)

Kiều Oanh
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.785