Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt
Ngày cập nhật 21/06/2021
Toàn cảnh hội nghị

Ngày 19 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI dành cho cán bộ Đoàn chủ chốt bằng theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Hội trường Tỉnh ủy và 09 điểm cầu tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Cán bộ Đoàn chủ chốt của Khối Nội chính - Đảng - Đoàn thể (Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) đã tham dự hội nghị này.

 

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban tổ chức đã chỉ đạo các đơn vị huyện, thị, thành Đoàn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh tại 09 điểm cầu trực tuyến, đảm bảo số lượng đại biểu tham dự không quá 30 người/01 điểm cầu, khoảng cách ngồi đúng quy định và mang khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng chí nêu rõ những điểm mới, cốt lõi, khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày những điểm mới của văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí cho biết, để có thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh cần vạch ra những chiến lược và quyết tâm rất cao, thể hiện được rõ mục tiêu, khát vọng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới. Đặc biệt, cần phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư của cán bộ, đoàn viên thanh niên, góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị

Bên cạnh đó, nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về những nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động số 26-CTr/TWĐTN-VP ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Trần Gia Công - UVTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã quán triệt Chương trình hành động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Đồng chí đề nghị các đơn vị Đoàn cần đa dạng hình thức tuyên truyền, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, hoàn thành trong tháng 7,8/2021, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận được đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, khẳng định vị thế và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên đối với quê hương, đất nước.

Đồng chí Trần Gia Công - UVTV TW Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị

 

PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.358.640
Truy cập hiện tại 2.032