Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới
Ngày cập nhật 13/06/2023

Nhân kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới, trên cơ sở Hướng dẫn 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 - 2025 và Hướng dẫn 86-HD/BTGTW, ngày 23/12/2022 về Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU ngày 31 tháng 5 năm 2023, Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế (1993 - 2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003 - 2023) được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới. Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xin gửi toàn văn nội dung Hướng dẫn theo file được đính kèm.

Tập tin đính kèm:
PPĐT
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 20.004.313
Truy cập hiện tại 71