Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Cải cách hành chính
Chiều ngày 21/7, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính...
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
Ngày 19/5/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chương trình số 196/CTr-UBND về tổng thể cải cách...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công...
Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án...
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...
Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính...
Thực hiện Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền cải cách hành...
Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc ban...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.773.212
Truy cập hiện tại 10.818