Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông báo số: 109-20/LS/ĐSQLA ngày 2 tháng 7 năm 2020 của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào
Ngày cập nhật 14/07/2020

THÔNG BÁO

Về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước

tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào

 

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số: 109-20/LS/ĐSQLA                                                                             Viêng Chăn, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước

tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào

          Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg ngày 29/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm, kiểm soát và sẵn sàng để chống dịch Covid-19;

          Căn cứ công hàm số 567/BNG.CLS.1 ngày 5/5/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào thông báo về việc cho phép công dân nước ngoài đăng ký với Cơ quan đại diện nước đó tại Lào để xin xuất cảnh, thông báo danh sách cho Bộ Ngoại giao Lào để phối hợp các cơ quan liên quan của Lào tạo thuận lợi cho công dân nước ngoài được phép xuất cảnh;

          Căn cứ công hàm số 147/BNG.VPUBBG.4 ngày 1/7/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào thông báo về việc tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 1 đến 31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu xuất nhập cảnh Lào gấp đã được phép của Ban Chỉ đạo;

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào;

          Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào xin trân trọng thông báo: Theo tinh thần công hàm số 567/BNG.CLS.1 ngày 5/5/2020 và công hàm số 147/BNG.VPUBBG.4 ngày 1/7/2020 của Bộ ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào, Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 01 đến 31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu xuất nhập cảnh Lào gấp đã được phép của Ban Chỉ đạo; công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào tiếp tục được phép xuất cảnh Lào để trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào (khai Đơn đăng ký xuất cảnh Lào - mẫu kèm theo); thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan của Lào và Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ tổng hợp danh sách công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, số hộ chiếu, thời gian, cửa khẩu xuất cảnh… và các thông tin cụ thể khác, thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào trước 01 ngày để xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam có tên trong danh sách được xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế.

          Hàng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên Website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi.

          Địa chỉ liên hệ của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Địa chỉ: No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

          Email: vnemb.lao@mofa.gov.vnvnemb.lao@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02095008888

          Website của Đại sứ quán: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet:

          Địa chỉ: Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province

          Email: lanhsusavan20@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092693888; 02098208666

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang:

          Địa chỉ: 15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang

          Email: tlsqlpb@yahoo.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092886886; 02091112345

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

          Địa chỉ: 31 Phabat, Pakse City, Champasak

          Email: nguyenhai1666@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02093411290; 02098362929; 02097991818

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn

          Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                             T/L ĐẠI SỨ

                                                                                                                                 ​​Trưởng Phòng Lãnh sự

                                                                                                                                               ​​(Đã ký)

                                                                                                                                 ​​    Nguyễn Duy Quận   

ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI LÀO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

       Số: 109-20/LS/ĐSQLA                                                                             Viêng Chăn, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

Về việc công dân Việt Nam tiếp tục đăng ký để xin xuất cảnh Lào về nước

tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào

          Căn cứ Chỉ thị số 06/TTg ngày 29/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm, kiểm soát và sẵn sàng để chống dịch Covid-19;

          Căn cứ công hàm số 567/BNG.CLS.1 ngày 5/5/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào thông báo về việc cho phép công dân nước ngoài đăng ký với Cơ quan đại diện nước đó tại Lào để xin xuất cảnh, thông báo danh sách cho Bộ Ngoại giao Lào để phối hợp các cơ quan liên quan của Lào tạo thuận lợi cho công dân nước ngoài được phép xuất cảnh;

          Căn cứ công hàm số 147/BNG.VPUBBG.4 ngày 1/7/2020 của Bộ Ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào thông báo về việc tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 1 đến 31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu xuất nhập cảnh Lào gấp đã được phép của Ban Chỉ đạo;

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào;

          Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào xin trân trọng thông báo: Theo tinh thần công hàm số 567/BNG.CLS.1 ngày 5/5/2020 và công hàm số 147/BNG.VPUBBG.4 ngày 1/7/2020 của Bộ ngoại giao Lào gửi Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào, Chính phủ Lào tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ đối với các hoạt động xuất nhập cảnh của cá nhân từ ngày 01 đến 31/7/2020, ngoại trừ công dân Lào và người nước ngoài có nhu cầu xuất nhập cảnh Lào gấp đã được phép của Ban Chỉ đạo; công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào tiếp tục được phép xuất cảnh Lào để trở về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế với điều kiện phải đăng ký nguyện vọng xin về nước tại Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào (khai Đơn đăng ký xuất cảnh Lào - mẫu kèm theo); thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan của Lào và Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19. Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ tổng hợp danh sách công dân Việt Nam có nguyện vọng về nước, số hộ chiếu, thời gian, cửa khẩu xuất cảnh… và các thông tin cụ thể khác, thông báo cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Lào trước 01 ngày để xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam có tên trong danh sách được xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế.

          Hàng ngày, Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào sẽ cập nhật danh sách, chuyển cho các cơ quan chức năng của Lào, cũng như đăng tải công khai trên Website của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán để bà con tiện theo dõi.

          Địa chỉ liên hệ của Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào:

          Địa chỉ: No 85, 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

          Email: vnemb.lao@mofa.gov.vnvnemb.lao@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02096106775; 02095976868; 02098347979; 02095008888

          Website của Đại sứ quán: https://vnembassy-vientiane.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Savannakhet:

          Địa chỉ: Santiphap Road, Group 38, Ban Phonxavangtay, Kaysonphomvihan City, Savannakhet Province

          Email: lanhsusavan20@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092693888; 02098208666

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet: https://vnconsulate-savanakhet.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang:

          Địa chỉ: 15/II, Watthat Villages, Phothisalath Road, Luang Prabang

          Email: tlsqlpb@yahoo.com

          Số điện thoại liên hệ: 02092886886; 02091112345

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang: https://vnconsulate-luangprabang.mofa.gov.vn

 

          Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse

          Địa chỉ: 31 Phabat, Pakse City, Champasak

          Email: nguyenhai1666@gmail.com

          Số điện thoại liên hệ: 02093411290; 02098362929; 02097991818

          Website của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse: https://vnconsulate-pakse.mofa.gov.vn

          Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                                             T/L ĐẠI SỨ

                                                                                                                                 ​​Trưởng Phòng Lãnh sự

                                                                                                                                               ​​(Đã ký)

                                                                                                                                 ​​    Nguyễn Duy Quận   

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.887.020
Truy cập hiện tại 6.772