Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Điều chỉnh thời gian tiêp nhận khoản viện trợ của tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 08/07/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1788 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 về việc điều chỉnh Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án “Chương trình cấp phát xe lăn nhân đạo” do tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ.

 

Theo đó, thời gian thực hiện phi dự án nói trên sẽ kéo dài đến ngày 31/12/2024. Các nội dung khác tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 22/05/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành./.

Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) trao tặng cho người khuyết tật (NKT) trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ - (Ảnh tư liệu).

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.695.785
Truy cập hiện tại 16.025