Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức Fédération Handicap International (HI-CH Pháp) hỗ trợ tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số
Ngày cập nhật 08/07/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1789 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin và cơ hội việc làm cho người khuyết tật thông qua các ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số phù hợp” do tổ chức Fédération Handicap International (HI-CH Pháp) tài trợ trị giá 4.666.000.000 VNĐ (tương đương 175.258 EUR).

 

Theo đó, mục tiêu của dự án nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên bị khuyết tật vào các hoạt động cải thiện sức khoẻ, kinh tế xã hội thông qua các giải pháp kỹ thuật số phù hợp. Các kết quả chính của dự án:

- Điều chỉnh các ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số về giới thiệu việc làm, tư vấn việc làm, tài chính và dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế và khả năng tiếp cận phổ quát, phù hợp với ngôn ngữ và bối cảnh địa phương.

- Thanh niên bị khuyết tật biết cách sử dụng các ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số trong giới thiệu việc làm, tư vấn việc làm, hiểu biết về tài chính và dịch vụ phục hồi chức năng, trên cơ sở đó giúp họ nâng cao khả năng tiếp cận việc làm.

- Nâng cao hiểu biết của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực khuyết tật, các nhà cung cấp công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) và các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) tương lại, người khuyết tật nói riêng và người dân ở các vùng triển khai Dự án trong việc thúc đẩy CNTT-TT phù hợp cho người khuyết tật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định./.

Tổ chức HI phối hợp tổ chức tập huấn chăm sóc người khuyết tật (Nguồn: Sở Y tế TT-Huế)

 

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 22.696.295
Truy cập hiện tại 16.350