Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ dự án từ Tổ chức Habitat For Humanity International (Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 03/06/2022
Hoạt động hỗ trợ của tổ chức Habitat (Nguồn: website tổ chức HFHI)

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Cải thiện nhà ở và sức khỏe cộng đồng thông qua việc xây dựng lại nhà an toàn và hướng đến cộng đồng không còn vật liệu chứa Amiăng” do Tổ chức Habitat For Humanity International (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua UBND huyện Phú Vang.

 

Dự án có vốn viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của tổ chức Habitat For Humanity International (Hoa Kỳ) là 905.200.000 VNĐ (Chín trăm lẻ năm triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn), tương đương 39.357 USD (Ba mươi chín nghìn ba trăm năm mươi bảy đô la Mỹ) từ Tổ chức Habitat For Humanity International (Hoa Kỳ) thông qua UBND huyện Phú Vang để triển khai các hoạt động: hỗ trợ 60 hộ gia đình thay thế mái lợp fibro xi-măng bằng vật liệu an toàn khác; tổ chức 4 khóa tập huấn về sửa chữa nhà, tác hại của tấm lợp fibro xi-măng và cách tháo dỡ, quản lý tấm fibro xi-măng an toàn; và tổ chức 02 sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Amiăng. Các hoạt động được triển khai sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống và sức khỏe cho người dân thông qua các giải pháp cải thiện nhà ở, hành động để giảm thiểu vật liệu nghi ngờ chứa Amiăng tại huyện Phú Vang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho UBND huyện Phú Vang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình thực hiện dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành./.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 16.771.900
Truy cập hiện tại 10.081