Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hợp tác quốc tế >> ... >> Các tổ chức PCPNN có quan hệ với tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2113/QĐ-UBND đề ngày 12/9/2023 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ...
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Hiệp...
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2371/QĐ-UBND  đề ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Mở...
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Ngoại với tổ chức ACWP (Hoa Kỳ) và tổ chức Operation Smile (Hoa Kỳ), căn cứ nhu cầu của địa phương,...
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở Ngoại vụ và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ) về việc chung tay đóng...
Ngày 19/8/2021, thông qua sự kết nối của Sở Ngoại vụ, tổ chức DCA (Hoa Kỳ) đã đến trao tặng một số vật tư y tế dùng trong phòng...
Ngày 16 tháng 7 năm 2021,  Tổ chức Cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP - Hoa Kỳ) đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và UBND...
Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ...
Thông tin Văn phòng/Địa chỉ liên lạc của một số các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn...
Ngày 14/04/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số  971/QĐ-UBND về việc tiếp nhận dự án viện...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.963.630
Truy cập hiện tại 2.544