Tìm kiếm tin tức

Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Nghiên cứu Đông Nam Á (SEA Junction) tài trợ
Ngày cập nhật 02/08/2021

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Tổ chức Nghiên cứu Đông Nam Á (SEA Junction) tài trợ.

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 30.150.000 VNĐ tương đương 1.300 USD, được thực hiện trong năm 2021. Với mục tiêu nhằm hỗ trợ những nhân viên khiếm thị ở cơ sở, đặc biệt là các lao động nữ để giúp họ trang bị năng lực ứng phó với các tác động của COVID-19 trong quá trình làm việc, đồng thời hỗ trợ cho công tác tiếp thị và truyền thông của cơ sở, từ đó, phát triển sinh kế của nhóm lao động này một cách bền vững.

Theo nội dung Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Đồng kiến tạo tri thức (CKC) phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.582.363
Truy cập hiện tại 9.714