Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019)
Ngày cập nhật 25/07/2019

Thực hiện Công văn số 04-HD/CQDN ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019 và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019). Ban Chấp hành Chi đoàn xin giới thiệu Đề cương 50 năm thực hiện di chúc của Người.

 

Trong Di chúc của Bác Hồ, đoàn viên, thanh niên được Bác đặt ở vị trí những người “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên", là lực lượng cách mạng cho tương lai rất quan trọng và cần thiết. Vậy mỗi đoàn viên thanh niên phải học tập, rèn luyện, bồi dưỡng tư tưởng cách mạng để xứng đáng kế thừa niềm tin và kỳ vọng của Bác.

 

Tập tin đính kèm:
Chi đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.297
Truy cập hiện tại 7.743