Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ bảo lãnh các đối tượng người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày cập nhật 26/03/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 ủy quyền cho Sở Ngoại vụ bảo lãnh các đối tượng người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

 

Theo Quyết định, UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Ngoại vụ thực hiện thẩm định hồ sơ các công việc liên quan đến người nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thẩm định hồ sơ đề nghị xem xét việc nhập cảnh của người nước ngoài đến làm việc, thực tập, tham dự hội nghị, hội thảo tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Điều 10 và Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài đến làm việc, thực tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Điều 35 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

3. Thẩm định hồ sơ đề nghị xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (Điều 37 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

4. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 7 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều 6 Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Lãnh sự
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.529.509
Truy cập hiện tại 3.817