Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Hội thảo Xây dựng Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2019
Ngày cập nhật 20/08/2018
Hội thảo Xây dựng Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2019

Ngày 13 tháng 8 vừa qua, tại Khách sạn Parkview, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Mỹ (USAID) tài trợ thông qua Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp Người khuyết tật (NKT) năm 2018.

Được sự quan tâm và hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành liên quan, trong 03 năm thực hiện dự án (2015-2018), công tác tuyên truyền về các chính sách, đề án, chương trình trợ giúp NKT đã được các đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo nhằm đóng góp phần đảm bảo thực hiện quyền của NKT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đại biểu tham dự hội thảo

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án, NKT đã được trợ giúp trên nhiều mặt như cải thiện đời sống; chăm sóc sức khỏe; đào tạo nghề và việc làm; nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, đồng thời được tiếp cận và sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo

Trong năm 2019, tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Người khuyết tật, Luật người khuyết tật và Đề án trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

Kiều Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.472.115
Truy cập hiện tại 2.782