Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
Luật xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Ngày cập nhật 24/08/2020

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại kỳ hợp thứ 8, khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14). Luật gồm 8 Chương, 52 Điều quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Tập tin đính kèm:
Phòng Lãnh sự
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.168.453
Truy cập hiện tại 1.836