Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ
Ngày cập nhật 24/03/2017

Ngày 25 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Nghị định gồm có 04  Chương, 12 Điều và có hiệu lực thi hành trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017.

 (Nội dung chi tiết xem phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.456.135
Truy cập hiện tại 128