Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ hai nước Việt - Lào
Ngày cập nhật 23/01/2015

     Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Hiệp định về về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 01 tháng 7 năm 2013, ngày 31 tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kí Quyết định số 2404/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

     Kèm theo Quyết định, Kế hoạch nêu rõ “Giao trách nhiệm cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Hiệp định; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh có tuyến biên giới giáp với Lào chủ động tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Hiệp định, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách có hiệu quả”.

    Kế hoạch gồm 05 nội dung chính; thời gian, kinh phí và việc tổ chức thực hiện.

    Đính kèm Quyết định.

Phạm Phùng Đại Thạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.456.189
Truy cập hiện tại 140