Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/12/2014

     Ngày 24 tháng 11 năm 2014, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó Quyết định mới này sẻ thay thế Quyết định số 1195/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nội dung của Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

     Quyết định mới này ra đời xuất phát từ tình hình thực tiễn quản lý nhà nước về công tác xuất cảnh tại địa phương, theo đó Quyết định mới này bổ sung thêm một số nội dung như quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan trong việc xuất cảnh cũng như chế tài xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức không chấp hành quy định của Nhà nước về xuất cảnh cũng như không thực hiện chế độ báo cáo kết quả sau chuyến công tác ở nước ngoài.

     Quyết định mới gồm 4 Chương, 9 điều có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

     File đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Phạm Phùng Đại Thạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 9.456.805
Truy cập hiện tại 497