Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày cập nhật 26/02/2020

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 1339/UBND-ĐN ngày 25/02/2020 yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau đây trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Đối với công tác quản lý đoàn ra: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức không đến các quốc gia, vùng có dịch khi không cần thiết; chịu trách nhiệm đánh giá tính cần thiết phải xuất cảnh để thực hiện nhiệm vụ khi xem xét quyết định cho phép xuất cảnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định xuất cảnh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước UBND tỉnh. Công tác quản lý các đoàn vào: Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 958/UBND-ĐN ngày 12/02/2020 về việc tăng cường quản lý người nước ngoài trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp quản lý người nước ngoài hoạt động tại tỉnh, cụ thể nắm rõ lộ trình di chuyển, chương trình hoạt động của từng đoàn khách, cá nhân đến tỉnh, kịp thời thông báo, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý các hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh: Trong trường hợp thực sự cần thiết tổ chức hội nghị có yếu tố nước ngoài, Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Tập tin đính kèm:
Nguồn: www.thuthienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.329.978
Truy cập hiện tại 7.177