Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Góp ý kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Ngày cập nhật 12/11/2019

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020;  Sở Ngoại vụ dự thảo Kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch, Sở Ngoại vụ trân trọng kính đề nghị quý cơ quan góp ý về nội dung dự thảo Kế hoạch (Nội dung Dự thảo đã được đăng tải trên trang web của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: https://sngv.thuathienhue.gov.vn, Chuyên mục Lãnh sự -Người Việt Nam ở nước ngoài)

Nội dung góp ý xin vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 20 tháng 11 năm 2019 và ngoài văn bản giấy kính đề nghị gửi kèm theo bản điện tử qua địa chỉ thư  công vụ sau: ntkoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3845404   Fax: 0234 3833639

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.531.866
Truy cập hiện tại 5.559