Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
BẢN TIN KINH TẾ BRAXIN VÀ KHU VỰC (T8/2018)
Ngày cập nhật 13/09/2018

Với quyết tâm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, kể từ tháng 2/2017, Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin sẽ biên soạn và gửi tới các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp Việt Nam Bản tin Kinh tế Braxin và khu vực.  Bản tin sẽ được biên soạn và gửi định kỳ 2 tuần/số.

Bản tin Kinh tế được soạn thảo trên cơ sở các thông tin đa dạng do báo chí, các trang mạng của các cơ quan, tổ chức kinh tế cấp Liên bang và các Bang của Braxin cung cấp. Các tin sẽ được chia theo ngành, lĩnh vực. Ngành, lĩnh vực sẽ có thể thay đổi trong từng bản tin, tuỳ thuộc vào những thông tin mà Đại sứ quán có được.

Theo đề nghị của Đại sứ quán Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng chuyển Bản tin Kinh tế Braxin và khu vực tháng 8/2018 đến các doanh nghiệp, doanh nhân và các độc giả quan tâm  tại địa phương./.

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.967.489
Truy cập hiện tại 814