Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
 
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ GƯƠL – NHÀ CỘNG ĐỒNG TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỒNG BÀO CƠ TU
Ngày cập nhật 24/08/2018

Sáng ngày 22 tháng 8, lễ khánh thành và bàn giao nhà Gươl – nhà cộng đồng truyền thống của người Cơ Tu – đã được diễn ra tại thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông. Đây là kết quả sau gần hai năm nghiên cứu, phục dựng theo dự án “Hỗ trợ xây dựng và bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông”. Đến dự buổi lễ có đại diện trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, Huyện ủy Nam Đông, Sở Ngoại vụ, Đại học Huế, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế…

 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016, dự án “Hỗ trợ xây dựng và bảo tồn nhà cộng đồng truyền thống thôn A Ka, xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông” đã được tiến hành bởi Đại học Kyoto, khoa Kiến trúc - Đại học Khoa học Huế, và phân viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế nghiên cứu thực hiện. Dự án là kết quả của mối quan hệ hợp tác Việt – Nhật, với tổng số vốn là 316,8 triệu đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại do Đại học Kyoto, Nhật Bản, tài trợ là 125 triệu đồng, và vốn đối ứng địa phương là 191,8 triệu đồng (theo phương pháp dựa vào cộng đồng, được đóng góp bằng ngày công của người dân và vật liệu xây dựng).

Nhà Gươl là có vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc Cơ Tu tại huyện Nam Đông. Tuy nhiên, qua thời gian, nhà Gươl tại địa phương đã xuống cấp, hư hại cũng như những tri thức, nét văn hóa về nhà Gươl đang dần mai một. Do đó, dự án đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác phải bảo tồn, phục dựng nhà Gươl bên cạnh xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng để đảm bảo Gươl thực hiện đúng các chức năng vốn có của nó. Đặc biệt, dự án được triển khai hoàn toàn dựa vào cộng đồng, vừa đảm bảo hình thức kiến trúc truyền thống, mang bản sắc đặc trưng của người Cơ Tu, vừa đảm bảo những nét văn hóa cổ truyền của người Cơ Tu được truyền lại cho lớp kế cận.

Một số hình ảnh của lễ khánh thành

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.957.862
Truy cập hiện tại 296