Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
Phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội tại Việt Nam (VESAF - Hoa Kỳ)
Ngày cập nhật 17/06/2021
Bồn rửa tay do VESAF tài trợ (Nguồn: tổ chức VESAF)

Ngày 7 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1386 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án do Quỹ hỗ trợ giáo dục và xã hội tại Việt Nam (VESAF - Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế.

 

Khoản viện trợ bằng tiền trị giá 125.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn) từ tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế để xây dựng hệ thống 05 bồn rửa tay cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ các em học sinh chống lây nhiễm vi khuẩn trong các loại dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Quỹ Những trái tim Huế phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện khoản viện trợ phi dự án và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

 

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.602.288
Truy cập hiện tại 5.026