Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
 
 
Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Enfance Espoir – Cộng hòa Pháp) hỗ trợ trẻ em học sinh mù có hoàn cảnh khó khăn
Ngày cập nhật 19/01/2021

Theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 07/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Enfance Espoir – Cộng hòa Pháp).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 5.400 EUR (Năm nghìn bốn trăm Euros), tương đương 135.367.200 VNĐ (Một trăm ba mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm đồng chẵn) từ Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Enfance Espoir – Cộng hòa Pháp) tài trợ thông qua Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế để hỗ trợ cho các trẻ em học sinh mù có hoàn cảnh khó khăn sống tại Trung tâm giáo dục – hướng nghiệp trẻ em mù tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định nêu rõ, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Hiệp hội Tuổi thơ Hy vọng (Enfance Espoir – Cộng hòa Pháp) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị theo quy định./.

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 13.614.170
Truy cập hiện tại 5.062