Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020
Ngày cập nhật 14/12/2020

Chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 

 

Tham dự Hội nghị tổng kết có đại diện của các tổ chức, đơn vị như: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam”, Quỹ Phuc’s Fond, Hội Thân Hữu Huế (FHF), Trung tâm Bảo trợ người khuyết tật Tinh Trúc Gia, Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế, Chi hội người Thái tỉnh Thừa Thiên Huế…

Thay mặt lãnh đạo Sở Ngoại vụ, đồng chí Nguyễn Huy Thái - Phó Giám đốc đã trình bày tóm tắt kết quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020, kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025 cũng như kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021; đánh giá hoạt động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19, các hoạt động phòng, chống dịch Covid -19, tình hình bảo hộ công dân; thông tin nhanh về nội dung, kết quả “Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển đất nước trong tình hình mới. Đồng chí đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là sự sẽ chia, hỗ trợ rất kịp thời của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và đồng bào miền Trung nói chung trong công tác khắc phục hậu quả do dịch Covid -19, khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các cá nhân, tổ chức, trung tâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẽ thẳng thắn những mặt được và những vấn đề còn hạn chế cần điều chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, đề xuất các kế hoạch, hoạt động trong năm 2021 cũng như những năm tiếp theo đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cũng như những lĩnh vực có liên quan khác. Các ý kiến, góp ý của các đại biểu dự họp là cơ sở để Sở Ngoại vụ nói riêng và các tổ chức, đơn vị dự họp nói chung hoàn thiện kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, đồng thời Sở Ngoại vụ sẽ điều chỉnh, hoàn thiện trong dự thảo báo cáo tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn 2021 - 2025, trước mắt Sở Ngoại vụ sẽ tổng hợp, hoàn thiện và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021.

Một số hình ảnh của Hội nghị tổng kết 

 

Ông Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại Hội nghị 

Bà Nguyễn Lê Nhiên Hương, Trưởng phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ phát biểu 

Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu 

Bà Nguyễn Thị Kinh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh T.T.Huế phát biểu 

Ông Trần Bá Tứ, Phó Trưởng ban Ban phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu

Ông Hoàng Ngọc Sơn, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế - Bệnh viện TW Huế phát biểu 

Các đại biểu dự họp chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết 

PPĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 17.970.320
Truy cập hiện tại 344