Tìm kiếm tin tức
Cổng Dịch vụ công quốc gia
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
 
 
Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tài trợ triển khai dự án “Phát triển Bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024”
Ngày cập nhật 06/10/2020
Ảnh minh họa, Nguồn: FFAV

Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát triển Bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024” do Liên đoàn Bóng đá Na Uy (NFF) tài trợ.

 

Dự án có vốn viện trợ không hoàn lại trị giá 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn), tương đương 86.580 USD (Tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi Đô la Mỹ), viện trợ dưới hình thức không hoàn lại của Liên đoàn Bóng đá Na Uy. Dự án được thực hiện từ năm 2020 đến 31/12/2024. Mục tiêu Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành mô hình mẫu về bóng đá phong trào tại Việt Nam, để có thể nhân rộng ra các tỉnh thành khác ở Việt Nam

Các hoạt động chính của dự án sẽ tập trung vào tăng cường vai trò lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF) để cung cấp dịch vụ và điều hành tất cả các hoạt động bóng đá phong trào tại tỉnh Thừa Thiên Huế và đưa HFF trở thành cơ quan chủ quản trong việc phát triển bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh; phát triển cơ cấu tổ chức của HFF gồm số lượng các CLB phong trào hiện có được duy trì và nâng cao cũng như có nhiều CLB mới được thành lập và trực thuộc HFF.

Theo nội dung Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh Thừa Thiên Huế (HFF) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 11.168.243
Truy cập hiện tại 1.795